TERMINY OKRESOWYCH BADAŃ
TECHNICZNYCH

Website Creator
Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej
Powrót do strony głównej

Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczlnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3.5 tony, należy wykonać najpóźniej w dniu określonym w dowodzie rejestracyjnym, jako termin kolejnego okresowego badania technicznego, Diagnosta po przeprowadzeniu kolejnego badania technicznego z wynikiem pozytywnym, okreśa termin kolejnego badania technicznego poprzez wpisanie do dowodu rejestracyjnego daty wykonania oraz daty ważności aktualnie przeprowadzonego badania technicznego, czyli określa kolejny termin wykonania okresowego badania technicznego.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym określa następujace terminy okresowych badań Technicznych

  • nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,
  • następnie - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty wykonania badania okresowego,
  • następnie - 1 rok od daty przeprowadzonego badania.


Termin badania zostaje skrócony do 1 roku, gdy:


  • samochód został wyposażony w instalację gazową,
  • samochód jest lub będzie : taksówką, pojazdem przywilejowanym, pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne lub pojazdem służącym do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu państwowego,
  • pojazdem mogącym przewozić od 5 do 9 osób, wykorzystywanym do zarobkowego transportu drogowego osób.


W przypadku gdy pojazd sprowadzony został z poza granic RP w którym to, przeprowadzone zostało badanie okresowe datowane przed pierwszą rejestracją, Terminy następnego badania określone powyżej mogą zostać zmienione. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy do upływu terminu okresowego badania technicznego pozostał okres czasy krótrzy niż 1 rok.

Przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym, określają termin kolejnego badania technicznego motocykla, motoroweru, skutra lub quada na co najmniej 1 rok. Terminy te uzależnine są od daty przeprowadzenia badania i wynoszą:


  • nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji lub 2 lata od daty wykonania badania przed pierwszą rejestracją,
  • następnie - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od wykonania badania przed pierwszą rejestracją lub 1 rok od wykonania badania przed pierwszą rejestracją.


Termin badania technicznego komplikuje się w przypadku motocykli motorowerów, skuterów i quadów, które zarejestrowane był poza granicami RP znacznie później niż nastąpiła ich sprzedaż. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku gdy, motocykl, motorowewr, skuter lub quad po sprzedaży przez producenta, nigdy nie uczestniczył w ruchu drogowym, a służył jedynie jako ekspozycyja wystawowa. W takim przypadku Wydział Komunikacji może zażądać, aby za dzień pierwszej rejestracji uznać datę sprzedaży pojazdu (data rozpoczęcia użytkowania pojazdu), albo co gorsze, za datę pierwszej rejestracji uznać 1 stycznia roku produkcji pojazdu.


Dowód rejestracyjny zatrzymany przez POLICJĘ.

  • Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.
  • Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.