TERMINY OKRESOWYCH BADAŃ
TECHNICZNYCH

mobirise.com

Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, pojazdu produkcji własnej "SAM" oraz pojazdu zabytkowego, należy wykonać najpóźniej w terminie określonym w dowodzie rejestracyjnym, Diagnosta po przeprowadzeniu kolejnego badania technicznego z wynikiem pozytywnym, okreśa nowy termin kolejnego badania technicznego poprzez wpisanie do dowodu rejestracyjnego daty wykonania oraz daty ważności aktualnie przeprowadzonego badania technicznego, czyli określa kolejny termin wykonania okresowego badania technicznego.


Pojazd własnej produkcji "SAM", dopuszczony do ruchu, niezależnie pod rodzaju pojazdu, z wyjątkiem przyczep lekkich i autobusów, podlegają corocznemu badaniu technicznemu.

Przyczepa lekka własnej produkcji "SAM" o dopuszczalnej masie całkowitej DMC) do 750 kg,  nie podlega okresowym badaniom technicznym.

Autobus produkcji własnej "SAM" podlega  okresowym badaniom technicznym co 6 miesięcy.


Przyczepa lub naczepa specjalna o dopuszczlnej masie całkowitej (DMC) przekraczajaca 750 kg. ale nie przekraczającej 3,5 tony podlega okresowym badaniom technicznym w terminach przewidzianych dla przyczep ciężarowych.

Wszystkie inne pojazdy specjalne podlegają corocznym badaniom technicznym.


Pojazd zabytkowy, niezależnie czy jest to motocykl, samochód osobowy, czy jakikolwiek inny pojazd, nie podlega okresowym badaniom technicznym poza jednym wyjatkiem, mianowicie.

Pojazd zabytkowy służący do zarobkowego transportu drogowego, na przykład do przewozu osób, podlega corocznemu badaniu technicznemu.