TERMINY OKRESOWYCH BADAŃ
TECHNICZNYCH

Mobirise Website Generator

Okresowe badanie techniczne samochodu ciężarowego, przyczepy  lub naczepy o dopuszczlnej masie całkowitej (DMC) przekraczajacej 3,5 tony, należy wykonać najpóźniej w dniu określonym w dowodzie rejestracyjnym, jako termin kolejnego okresowego badania technicznego, Diagnosta po przeprowadzeniu kolejnego badania technicznego z wynikiem pozytywnym, okreśa nowy termin kolejnego badania technicznego poprzez wpisanie do dowodu rejestracyjnego daty wykonania oraz daty ważności aktualnie przeprowadzonego badania technicznego, czyli określa kolejny termin wykonania okresowego badania technicznego.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym określa następujace terminy okresowych badań Technicznych

Dotyczy samochodów ciężarowych:
  • nowego pojazdu - 1 rok od daty pierwszej rejestracji,
  •  następnie - 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego.


Dotyczy przycepy lub naczepy:

  • nowej - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,
  • następnie - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty przeprowadzenia badania okresowego,
  • następnie - 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego.


Przyczepa lekka w tym przyczepa produkcji własnej ("SAM") o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczajaej 750 kg, nie podlega okresowym badaniom technicznym. 


Termin następnego okresowego badania technicznego przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 750 kg. określa diagnosta po przeprowadzeniu kolejnego badania technicznego z wynikiem pozytywnym. Nowy termin kolejnego badania technicznego określony zostaje poprzez wpisanie do dowodu rejestracyjnego daty wykonania oraz daty ważności aktualnie przeprowadzonego badania technicznego.Dowód rejestracyjny zatrzymany przez POLICJĘ.

  • Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się pełne okresowe badanie techniczne.
  • jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.